Tja het is voor de giro italie, maar je zou wat anders denken.

– Posted using MobyPicture.com