Belachelijk is het.

In 2008 is de Christelijke school in Wolphaartsdijk gesloopt wegens de bouw van een nieuwe brede school waarin zowel de openbare als de christelijke scholen van Wolphaartsdijk hun intrek in zouden nemen. Net daarvoor hebben de Openbare en de Christelijke Basisscholen de Ichtus en de Achthoek hun intrek genomen in zogenaamde Noodgebouwen.

De Christelijke Baisschool heeft het slim gespeelt, wilde niet mee naar de bredeschool en zit nu in een redelijke behuizing.

De brede school Wolphaartsdijk moest een centrum voor kinderen, jongeren, ouders en dorpsbewoners worden waar leren, ontwikkelen, ontmoeten en vrijtijdsbesteding centraal staan. Belangrijkste doelgroep waren de kinderen in de leeftijd 2 tot 18 jaar. De brede school zou zich gaan richten op sociale cohesie, ontwikkelingsmogelijkheden, onderwijs, zorg en opvang. Voorop stond dat de samenwerking met de partners moet leiden tot een meerwaarde. De brede school zou worden gevestigd in een nieuw gebouw dat op de oude locatie van de Ichthusschool.

In 2010 hadden alle partners al de nieuwe locatie moeten betrekken. Deze opening was later al verschoven naar 2012.

Op dit moment is er nog steeds niets gebouwd.

Erger nog! De bouw is uitgesteld omdat Dhr. Jo-Annes de Bat vindt dat de bouw nog maar eens tegen het licht gehouden moet worden.

Is het nog wel nodig zo’n grote school? Want het aantal leerlingen zou wel eens terug kunnen gaan lopen.

Of ligt het wellicht aan het feit dat steeds meer partners (Consultatie buro, Kinderopvang de Bevelanden) het niet meer zien zitten en zich terug trekken? (Waarschijnlijk omdat het zo lang duurt)

De terugloop van kinderen is iets wat ze 2 jaar geleden waarschijnlijk nog niet wisten zeggen ze…

Want tja.. regeren is vooruitzien en met de blikken gericht op grote bezuinigingsronden in de Gemeente Goes kan een school niet bouwen wel eens net de redding zijn van een ondergaande financieël moeilijk hebbende Gemeente.

Ik heb ook een reactie gegeven met Twitter op Dhr. Jo-Annes de Bat zijn fijne uitstel.

Heeft hij heel slim geen reactie op gegeven. Zou ik ook niet doen, want echt netjes was het niet van me.

En bedankt Jo-Annes @joannesdebat ! http://bit.ly/chGW1k, dat jou kinderen ook maar naar een Noodgebouw school mogen gaan!

Maar de Kinderen in Wolphaartsdijk zitten voorlopig dus nog in armoedige Noodgebouwen. En dan heb ik het niet over nog 2 jaar, maar eerder nog 3 tot 6 jaar.

Te zot voor woorden vind ik.

Tijd voor een pittig gesprek met de Gemeente Goes, de basisscholen (Ichtus & Achthoek) en met de bewoners van Wolphaartsdijk lijkt mij.

Lees hier meer over de Brede School:

UItstel bouw brede school Wolphaartsdijk Samen op weg naar een nieuwe brede school Brede school flink duurder Brede school voor Wolphaartsdijk